Vänta inte för länge med stambytet

Börjar din fastighets rör att sjunga på sista versen? Förhoppningsvis inte, eftersom det är så viktigt att byta ut gamla rör i god tid för att förhindra förödande konsekvenser.

Stambytesspecialister

Ett stambyte är alltid en av de bästa investeringar som du kan göra för din fastighet. Vänta absolut inte för länge – då kan katastrofen bli ett faktum.
Här hittar du erfarna stambytesspecialister i Stockholm. De sitter inne med all den kunskap och erfarenhet som behövs för att stambytet ska gå så smidigt och effektivt som det är möjligt. Vi ska inte sticka under stol med att ett stambyte är ett stort projekt och det kommer att medföra en del påfrestningar för de boende. Det blir rörigt och en hel del bullar och damm kommer man tyvärr att få stå ut med. Men här får du den kompetens som behövs för att det ska bli så bra som möjligt för de boende under själva projektet. De använder sig av väl inarbetade rutiner som underlättar under byggtiden. Temporära dusch- och toalettutrymmen sätts upp och renhållningen på byggarbetsplatsen sköts extra noga.

Stambyte i rätt tid
Badrummen i fastigheten brukar behöva rivas ut helt. De byggs sedan upp från grunden igen. Det är oftast en omfattande process som kräver att väggar och golv bryts upp för att man ska kunna komma åt rören. Köken brukar vara en lättare historia. De behöver sällan rivas helt och hållet, utan det räcker ofta med att montera ner köksinredningen för att man ska kunna komma åt rör och stammar. Själva köksinredningarna kan, för det mesta, sparas och endast avlopp och vatten byts.

Om du vet att det är läge för ett stambyte – ta tag i det så fort som möjligt! Det är en väldigt bra investering i din fastighet och skadorna som blir om rören brister, blir oftast betydligt mer kostsamma än ett stambyte.