Olika stålkonstruktioner

Ståltillverkningen har snabbt blivit en otroligt viktig del i byggbranschen som helhet. Ända sedan stål blev mycket lättare att använda i olika branscher har nya former av användningsområden identifierats. Ståltillverkningen bygger mycket på produktion av flera strukturella element av olika typer och former. Dessa former och delar sätts sedan ihop för att skapa en enda stålkonstruktion för ett specifikt ändamål. Inom byggbranschen har stålet använts mycket i olika former av stålkonstruktioner. Vi berättar mer om olika former av stålanvändning.

Stålanvändning i dess grundläggande form

Den mest grundläggande formen på en stålkonstruktion är en triangel som består av tre stålelement. Detta för att kunna bilda en grundläggande struktur med specifika parametrar för hållbarhet och draghållfasthet. Ett så kallat ”stålfackverk” med mängder med trianglar i sig är så utbrett eftersom de är relativt lätta, kan täcka mycket utrymme som den kombinerade strukturen ger. Två huvudmål med dessa stålkonstruktioner är förmågan att bära massiv vikt och förmågan att hålla hela strukturen stabil.

Olika varianter

Det finns olika huvudvarianter av hur stålkonstruktioner används. Ett enkelt stålfackverk är, precis som namnet antyder, en mycket enkel struktur av tre komponenter som bildar en triangel. Taksammansättning är ett av huvudsyften för denna fackverkstyp. Ett plant stålfackverk, å andra sidan, är et fackverk som inte är tredimensionellt, utan tvådimensionell. Ett fackverk kan betraktas som plan om alla dess element är inom en plan yta. En annan form av stålkonstruktion är ett så kallat rymdramsfackverk. Detta är den mest “avancerade” av de tre stålkonstruktionerna, eftersom dess element kan vara i olika positioner.

Placeringar

Dessa stålkonstruktioner kan sedan användas i en mängd olika varianter inom ett bygge. Naturligtvis är det vanligaste att använda dessa stålkonstruktioner i exempelvis tak eller vägstommar. Takstolar av stål är oerhört vanligt. Även för olika golv kan stålkonstruktioner vara det bästa användningsområdet. Stora idrottshallar, ridhus eller andra större byggnader använd er ofta stålkonstruktioner. Även mindre hus kan med fördel använda stålkonstruktioner.